وبلاگ دانشجویان دانشگاه خوارزمی مشهد

اخبار دانشگاه,نمونه سوالات امتحانی و ...

سوالات درباره نظام آموزش پودمانی

پودمان چیست؟
مجموعه ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارت خاص را در فرد ایجاد می نماید.
دوره علمی –کاربردی پودمانی چیست ؟
دوره علمی-کاربردی پودمانی به نوعی از شیوه اجرایی در قالب پودمان ها ی مستقل که مشتمل بر یک درس یا چند درس مرتبط به یکدیگر می باشد ،آموزش داده می شود هریک از پودمان ها مهارت خاصی و مستقلی را ایجاد و در عین حال در کنار سایر پودمان ها منجر به ایجاد مهارت جدید می گردد
شرایط پذیرش در دوره های پودمانی چیست ؟
شرایط پذیرش در این دوره ها شامل شرایط عمومی و اختصاصی می گردد. که شرایط عمومی در دفترچه راهنمای پذیرش دوره اعلام می گردد .بدیهی است در صورت عدم رعایت ضوابط و شرایط آن قبولی افراد « کان لم یکن » تلقی می گردد.
شرایط اختصاصی: داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (نظری و هنرستان) یا دیپلم سه ساله نظام جدید فنی و حرفه ای ویا کارودانش و داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هر یک از مراکز آموزشی می باشد.
اولیت پذیرش در دوره های پودمانی از طریق آزمون یا معدل دیپلم ؟
گزینش وقبولی دانشجو در هر یک از رشته های تحصیلی دوره پودمانی براساس معدل کل دیپلم مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم وبا توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان در سهمیه های آزاد ،شاغل، ایثارگر ،بومی بودن و همچنین اولویت پذیرش براساس نوع دیپلم و نیز سنوات اشتغال برای شاغلین براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی-کاربردی صورت می گیرد.

آیا ارتباط با رشته انتخابی در این دوره ها الزامی است ؟

هر چند هدف از اجرای آموزش های علمی-کاربردی به روش پودمانی فراهم نمودن زمینه شرکت داوطلبان با هر نوع دیپلم در این نظام آموزشی بوده است و از این لحاظ محدودیت خاصی وجود ندارد .لیکن با توجه به ضوابط ساختاری فیما بین رشته های تحصیلی و نوع دیپلم وجود دارد در صورتیکه داوطلب در رشته غیر مرتبط با دیپلم خود قبول گردد، می بایست پس ار قبولی طبق ضوابط آموزشی در پودمان پیش نیاز شرکت کرده و آن را با موفقیت بگذراند.

ثبت نام و نحوه اطلاع رسانی در دوره های پودمانی چگونه است ؟

ثبت نام این دوره ها در سال دو بار انجام می گیرد و براساس اعلام سازمان سنجش صورت می گیرد و اطلاع رسانی ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش و روز نامه های کثیر الانتشار و پیک سنجش صورت می گیرد و همچنین صدا و سیما و نیز سایت مربوط به دانشگاه جامع علمی-کاربردی که عبارتند از : www.uast.ac.ir www.qomuast.ac.ir

آیا با دیپلم تطبیقی می توان در دوره های پودمانی شرکت کرد؟

داوطلبانی که این دیپلم را دارند لازم است معدل کل مندرج در کارنامه تطبیقی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد را در تقاضانامه ثبت نام درج نماید . بدیهی است در صورت مغایرت معدل، قبولی آنان « کان لم یکن » تلقی می گردد.
 

آیا دانشجویان دوره های پودمانی از معافیت تحصیلی برخوردارند؟
خیر – براساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ،داوطلبان مرد لازم است جهت پذیرش در این دوره ها یکی از مدارک زیر را دارا باشند : الف : کارت پایان خدمت ب: کارت معافیت ج: حکم کارگزینی و گواهی اشتال به کار برای شاغلین نیروهای مسلح که گذراندن دوره نظام وظیفه برای آنان ضرورت ندارد.

میزان شهریه و نحوه پرداخت چگونه است ؟

مبنای محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه جامع علمی-کاربردی می باشد و در هر سال تعیین و در دفترچه ثبت نام اعلام می گردد مبالغ اعلام شده (سقف شریه) به این صورت پرداخت می گردد که 85% از کل شهریه (ثابت و متغیر) هر دانشجو به حساب مرکز آموزشی و 15% باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می گردد

آیا شهریه دانشجویانی که انصراف ازتحصیل داده اند مسترد می گردد؟

چنانچه انصراف از تحصیل آنها یعد از دو هفته از شروع کلاس ها باشد بازگردانده نمی شود و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمی شود.

نحوه انتخاب کد رشته تحصیلی چگونه است ؟

کلیه داوطلبان اعم از (آزاد ،شاغل) مجاز به انتخاب تنها یک گروه آموزشی می باشد و رشته های غیر مرتبط با آن گروه حذف می گردد البته داوطلب آزاد مجاز به انتخاب رشته از بین کلیه رشته های تحصیلی موجود در یک گروه آموزشی می باشد. لیکن داوطلب شاغل تنها مجاز به انتخاب رشته مرتبط یا زمینه شغلی خود از یک زیر گروه می باشد .
دانشجو باید چند واحد بگذراند تا فارغ التحصیل گردد؟
دانشجو باید 72 واحد تا 75 واحد آموزشی و 1200 تا 2000 ساعت آموزشی در ظرف مدت 3 تا 6 سال بگذراند و مرکز آموزشی می تواند این دوره را ظرف مدت 5/2 سال در صورت ارائه 3 پودمان در سال به اتمام برساند.
آیا دانشجوی می تواند پس از نام نویسی بخشی از یک پودمان را حذف یا به آن اضافه کند؟
دانشجو نمی تواند پس از نام نویسی بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگر از پودمان به آن اضافه نماید.
آیا دانشجو دوره پودمانی مجاز است به طور همزمان در 2 پودمان تحصیل نماید؟
دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک پودمان و در بیش یک از مرکز مجری نام نویسی و تحصیل نماید.
آیا درسهای پودمانی به صورت حضوری ارائه می شود؟
درس های پودمانی فقط به صورت حضوری ارائه می گردد لکن بعضی از رشته ها مانند رشته ی مدیریت خانواده به صورت غیر حضوری دراین دانشگاه برگزار می گردد.
آیا حضور دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است؟
بله حضور دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است و ساعتهای غیبت (موجه و غیر موجه) در هر درس نباید از۳/۱۶ مجموع ساعتهای آن درس بیشتر شود. در غیر اینصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تکرار کند.
نمره قبولی هر درس در این دوره ها چند می باشد ؟
حداقل نمراه قبولی در هر درس 12 می باشد.
در صورتیکه دانشجو در یک درس از پودمان دارای نمره ناتمام باشد می تواند به طور همزمان در پودمان دیگری نام نویسی کند ؟
بله –مشروط به این که طبق برنامه درس مصوب ، آن درس پیش نیاز دروس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد در این صورت استاد درس موظف است ظرف حداکثر 8هفته نمره قطعی دانشجو را به طور کتبی به مرکز مجری اعلام نماید.
آیا غیبت غیر موجه در آزمون پایانی هر درس پودمانی موجب حذف درس می شود؟
بله –موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس ثبت نام کند.
آیا مدرک تحصیلی این دوره معتبر وبرای استخدام کشوری مورد تأیید است؟
مدرک تحصیلی این دوره مورد تأیید وزارت علوم بوده و برای استخدام کشوری معتبر است.
مدرک تحصیلی دوره پودمانی چگونه صادر می گردد؟
چنانچه دانشجو همه پودمان های دوره را طبق برنامه مصوب وزرات علوم و براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه در مدت مجاز با موفقیت بگذراند و پس از توفیق در آزمون جامع دوره کاردانی علمی-کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دریافت مدرک کاردانی در دوره ذیربط گردد.
آیا امکان ادامه تحصیل با مدرک کاردانی پودمانی وجود دارد ؟
بله امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر وجود دارد.
آیا دانشجو می تواند از گذراندن آزمون جامع معاف گردد؟
دانشجو در چند مورد از آزمون جامع معاف می گردد .
الف : اگر در طول دوره بتواند در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی طرحی را تعریف و تدوین کرده ودر مراجع ذیربط به تصویب برساند این طرح به عنوان ارزیابی آنان محسوب و جایگزین امتحان جامع می گردد.
ب: اگر دانشجو در آزمون سراسری سازمان سنجش در مقطع بالاتر شرکت و قبول گردد
ج: فارغ التحصیلان دوره غیر حضوری مدیریت خانه .
سوالات آزمون جامع به چه صورت می باشد؟
سؤالات آزمون جامع به صورت تستی چهارگزینه ای می باشد و از دروس تخصصی همان دوره است.
آیا داوطلبان نابینا یا کم بینا ،ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی مجاز به شرکت در این دوره های می باشد؟
کلیه داوطلبان معلول مجاز به شرکت در این دوره ها می باشند اما لازم است گواهی در خصوص وضعیت خود را از سرپرست مرکز پذیرش و هماهنگی برای داوطلبان ساکن تهران یا معاونت توانبخشی بهزیستی استان مربوطه دریافت و نزد خود نگهدارند. بدیهی است در صورت لزوم مراتب به اطلاع داوطلبان ذیربط خواهد رسید.
آیا تغییر محل تحصیل در نخستین پودمان امکان پذیر است ؟
ممنوع است ،لیکن تغییر محل تحصیل بعد از پودمان اول با موافقت مراکز آموزشی مبداء و مقصد فقط در شرایط خاص و طبق ضوابط دانشگاه امکان پذیر می باشد.
آیا تغییر رشته در این دوره پودمانی امکان پذیر می باشد؟
تغییر رشته بعد از پودمان اول فقط برای یکبار طبق ضوابط دانشگاه در یک گروه و یک زیر گروه امکان پذیر می باشد .
آیا دانشجو بعد از انصراف مجاز به ادامه تحصیل می باشد؟
دانشجو مجاز است فقط یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، انصراف خود را پس بگیرد و پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .
امکان اخذ یک درس به صورت معرف به استاد در این دوره وجود دارد ؟
دانشجو می تواند در پایان دوره فقط یک درس باقیمانده (عمومی یا افتاده)را به صورت معرف به استاد اخذ و بگذراند.
نحوه اخذ دروس افتاده در این دوره چگونه است؟
اگر دروس افتاده دانشجو(به جز دروس عمومی)در یک یا چند پودمان بیش از 5 واحد و یا 2درس نباشد می تواند ضمن گرفتن پودمان جدید دروس افتاده را نیز انتخاب نماید..
آیا امکان معادل سازی دروس پودمانی در دوره های ترمی مصوب وجود دارد ؟
بله –معادلسازی تا سقف 50% دروس گذرانده که محتوای درسی یکسان دارد معادلسازی می گردد لیکن دارندگان معدل کل پودمان 15 و نمره 14 در هر درسی که در نظام ترمی دانشگاه پذیرفته شده اند از رعایت سقف 50% دروس جهت معادلسازی دروس معاف می باشد و معادلسازی باید به نحوی صورت گیرد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:23  توسط هانيه محرمي  |